J.P. Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: J.P. Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Maasdijk

Datum constatering overtredingen

19-06-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Industrieweg 14 -
3133EE Vlaardingen

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking