Asbestzorg Holland B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestzorg Holland B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: De Lier

Datum constatering overtredingen

13-02-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Herenweg 302 A
2211VE Noordwijkerhout

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking