Dulo Asbestverwijdering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Dulo Asbestverwijdering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: HONSELERSDIJK

Datum constatering overtredingen

06-09-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

De Zwaai 63 -
- Drachten

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking