Beelen Milieu B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Beelen Milieu B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Harderwijk

Datum constatering overtredingen

29-08-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50, 5e lid Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Houtlaan 21 -
3016DA Rotterdam

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking