Milieu Service Holland B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Milieu Service Holland B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: 's-Gravenhage

Datum constatering overtredingen

03-10-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Sperwerhorst 55 -
- Leiden

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking