Maritox Milieutechniek B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Maritox Milieutechniek B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Rotterdam

Datum constatering overtredingen

27-11-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Spiekmanstraat 2 -
- Rotterdam

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking