KSM Milieu & Infra B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: KSM Milieu & Infra B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Breda

Datum constatering overtredingen

05-11-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Wensel Cobergherstraat 385 -455
4827BE Breda

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking