Ervé B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Ervé B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Weert

Datum constatering overtredingen

09-10-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Heltenbosdijk 6 B
6006RZ Weert

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking