De Pater en Kolkman Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De Pater en Kolkman Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Apeldoorn

Datum constatering overtredingen

07-12-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Kerkeinde 11 -
- Gemonde

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking