Boon Asbestverwijdering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Boon Asbestverwijdering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Barneveld

Datum constatering overtredingen

23-10-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Paterstraat 46
5275AJ Den Dungen

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking