Sturm en Dekker saneringen B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Sturm en Dekker saneringen B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Middelburg

Datum constatering overtredingen

06-11-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Molenstraat 79
4698BB Oud-Vossemeer

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking