Sloop en Grondwerken M. Heezen B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Sloop en Grondwerken M. Heezen B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Eindhoven

Datum constatering overtredingen

23-05-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Bleriotstraat 9 -
5703HT Helmond

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking