De heer S.C.M. Roulaux h.o.d.n. Asbestverwijdering Giesbeek

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer S.C.M. Roulaux h.o.d.n. Asbestverwijdering Giesbeek
Plaats overtreder/bedrijf: Giesbeek

Datum constatering overtredingen

21-05-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Lijnbaanstraat 26 -
- Zutphen

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking