ARWE Asbest B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: ARWE Asbest B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Loerbeek

Datum constatering overtredingen

12-10-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Roggestraat 15 a
6981BJ Doesburg

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking