Van Groningen Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Van Groningen Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Middelharnis

Datum constatering overtredingen

26-04-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Patersweg 20 e.o.
3314HT Dordrecht

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking