De heer D. Valk h.o.d.n. Brynnswood Parketvloeren

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer D. Valk h.o.d.n. Brynnswood Parketvloeren
Plaats overtreder/bedrijf: Rotterdam

Datum constatering overtredingen

03-04-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Statensingel 147 1R
- Rotterdam

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking