Jordens Kunststoffen

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Jordens Kunststoffen
Plaats overtreder/bedrijf: ZWIJNDRECHT

Datum constatering overtredingen

21-08-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

De La Reijstraat - -
- Ridderkerk

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking