V.O.F. Combinatie ZRL

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: V.O.F. Combinatie ZRL
Plaats overtreder/bedrijf: Vianen

Datum constatering overtredingen

23-10-2018

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Coolsingel 24 -
- Rotterdam

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking