Maton-De Rooy B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Maton-De Rooy B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Waalwijk

Datum constatering overtredingen

23-08-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Lipsstraat 50 -
- Drunen

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking