De heer M.H. Pawlowski h.o.d.n. Bouwbedrijf Pawlowski

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer M.H. Pawlowski h.o.d.n. Bouwbedrijf Pawlowski
Plaats overtreder/bedrijf: Kropswolde

Datum constatering overtredingen

18-12-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Aweg 40 A
9718CT Groningen

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking