Derks GWW B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Derks GWW B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Nijmegen

Datum constatering overtredingen

03-04-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Hosterdstraat 1 -
6641KB Beuningen gld

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking