De heer H.J. van de Ven h.o.d.n. Derek-Jan v.d. Ven Rietdekkersbedrijf

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer H.J. van de Ven h.o.d.n. Derek-Jan v.d. Ven Rietdekkersbedrijf
Plaats overtreder/bedrijf: Ooij

Datum constatering overtredingen

28-06-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Broekstraat 43 -
- Nederasselt

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking