De heer R.H.H. Muller h.o.d.n. MRM Dak en Gevel Systemen

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer R.H.H. Muller h.o.d.n. MRM Dak en Gevel Systemen
Plaats overtreder/bedrijf: Nieuw-Buinen

Datum constatering overtredingen

21-02-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Industrieweg 2 a
9521CE Nieuw-Buinen

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking