Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken B

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken B
Plaats overtreder/bedrijf: Alphen aan den Rijn

Datum constatering overtredingen

18-02-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Gasstraat -
2161WB Lisse

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking