De heer P.A.H. van Berkel h.o.d.n. Paul van Berkel Timmerwerken

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer P.A.H. van Berkel h.o.d.n. Paul van Berkel Timmerwerken
Plaats overtreder/bedrijf: Nunhem

Datum constatering overtredingen

15-07-2019

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Grootestraat 37
6063AK Vlodrop

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking