1. Home
  2. Publicaties
  3. Asbestovertredingen
  4. Zoekresultaten

Asbestovertredingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van bedrijven die sinds 15 augustus 2014 zware of ernstige asbestovertredingen hebben begaan en die daarvoor van de Inspectie SZW een boete hebben gekregen. Per bedrijf wordt onder andere aangegeven om welke onderneming het gaat, op welke locatie gesaneerd werd, wanneer de overtreding is vastgesteld, om welke geconstateerde overtreding(en) het ging en of er naast de boete ook een bevel tot stillegging van het werk is opgelegd.

Asbest is - zoals bekend - een zeer gevaarlijke stof voor milieu en mens. De wijze waarop openbaarmaking van inspectiegegevens op het gebied van asbestsanering plaatsvindt en wat daarbij aan gegevens wordt getoond is in een beleidsregel juridisch vastgelegd.

Voor meer informatie zie ook de pagina veelgestelde-vragen-over-openbaarmaking-ernstige-asbestovertredingen.


Zoek overtredingen op naam overtreder, plaats overtreder, datum overtreding of asbest locatie.
Naam overtreder Plaats overtreder Datum overtreding Asbest locatie
Sloopbedrijf Oosterhout B.V. Oosterhout 05-12-2018 Breda
Sloopbedrijf Oosterhout B.V. Oosterhout 09-10-2018 Breda
Sloopbedrijf Oosterhout B.V. Oosterhout 09-08-2018 Goes
Sloopbedrijf Oosterhout B.V. Oosterhout 05-10-2015 Oosterhout nb
Sloopbedrijf Oosterhout B.V. Oosterhout 21-05-2015 OOSTERHOUT NB
Sloopbedrijf Oosterhout B.V. Oosterhout 13-03-2015 Oosterhout nb
Sloopbedrijf Oosterhout B.V. OOSTERHOUT NB 08-09-2014 Groede